© 2019 all rights reserved. Website made by Saro Frenda

OVERLEGCOMITÉ

13 Nederlandstalige beroepsverenigingen van accountants en belastingconsulenten.

Wie zijn onze kandidaten?

Bart van Coile
Voorzitter
Denise Bauwens
Raadslid
Fredegonda Schelfhaut
Raadslid
Hein Vandelanotte
Raadslid
Johan De Coster
Raadslid
Nick Michiels
Raadslid
Philippe Vanclooster
Raadslid
Rolf Declerck
Raadslid
Rudi Leys
Raadslid
Nick Verheyden
Commissaris

Ons doel is het instituut dichter brengen bij

...

 
 

Kies mee voor het beleid van het IBA

Hoe kan je dit doen?

Uw aanwezigheid is van groot belang. En de jaarlijkse talrijke aanwezigheid van confraters is hiervan het bewijs. Uw (tijdige) inschrijving geeft ons de mogelijkheid om u in de meest optimale omstandigheden te kunnen verwelkomen. Aarzel dus niet, deelnemen aan de algemene vergadering is uiteraard totaal kosteloos en biedt tot maximaal 3,5 uur permanente vorming erkend door het Instituut.

Het programma

Dit jaar worden er verkiezingen gehouden tijdens de algemene vergadering. U als lid zal een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en ook de raadsleden kunnen verkiezen.

De algemene vergadering is eveneens het moment waarop de Raad en de leden van het Uitvoerend Comité u een overzicht van de activiteiten van 2018 geven. Dit is ook de dag waarop het jaarverslag 2018 bekendgemaakt wordt. U krijgt ook meer toelichtingen bij de jaarrekening 2018. Tevens zal de begroting voor 2019 voorgesteld worden.

Waar kan je dit doen?

27 April 2019

Belgiëplein 1

1020 Brussel

Auditorium 2000