© 2019 all rights reserved. Website made by Saro Frenda

OVERLEGCOMITÉ

13 Nederlandstalige beroepsverenigingen van accountants en belastingconsulenten.

Onze visie

Vanuit het IBA willen wij de fusie gestalte geven en dit conform het protocol en de recent gestemde wet. De doelstelling is om effectief een nieuw instituut te creëren dat er is voor de leden en niet louter en alleen een verlengstuk van de bestaande instituten. Een instituut waarin alle beroepsbeoefenaars zonder uitzondering zich thuis en welkom voelen en dat hun ondersteunt in hun dagelijkse beroepsactiviteiten. Ten einde dit te kunnen realiseren, willen wij het instituut dichter brengen bij zijn leden, bij de stagiairs en de jongeren, bij de overheid en het onderwijs.

De nabijheid tot de leden moet gerealiseerd worden door een permanente en open communicatie tussen het instituut en de leden en door een kwalitatievere dienstverlening vanuit het instituut naar zijn leden toe door het creëren van een single point of contact. Door te werken met een vaste medewerker vanuit het instituut naar elk lid toe wordt de vertrouwensband tussen beide versterkt.

Ook naar de overheid toe wil het nieuwe instituut op langere termijn een gedegen gesprekspartner zijn. Dit kan mits het opbouwen van een vertrouwensrelatie via ondersteuning bij problemen enerzijds en positieve voorstellen te formuleren anderzijds.


Het beroep aantrekkelijker maken voor de jongeren is een uitdaging die wij moeten realiseren ten einde de toekomst van onze kantoren veilig te stellen. Praktijkgerichte opleidingstrajecten in onderling overleg met het onderwijs zullen moeten opgezet worden.

Tevens willen wij oog hebben voor de positie van de interne leden binnen kantoren en binnen bedrijven, die elk hun eigenheid hebben en die wij meer willen erkennen.

Tenslotte moet dit alles uitgevoerd worden binnen een strikt budgettair kader om alle beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden.